BIP - CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

BIP - strona główna
CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Centrum Integracji Międzypokoleniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

 • Data publikacji strony internetowej:2020-02-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-12-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie linki posiadają w opisie lub etykiecie informację, co znajduje się pod tym linkiem.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne dla osób niewidomych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-12-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Grygiel.
 • E-mail: sekretariat@cimchorzow.pl
 • Telefon: 32 245 93 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Chorzów
 • Adres: ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów
 • E-mail: prezydent@chorzow.eu
 • Telefon: 32 416 5207 lub 32 416 5000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Integracji Międzypokoleniowej zlokalizowany jest w centrum Chorzowa.

Jest to obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony, o różnych wysokościach. Część frontowa posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze, częściowo użytkowe.Część środkowa to sala widowiskowa o jednej kondygnacji nadziemnej. Część tylna to dwie kondygnacje nadziemne. 

Bydynek posiada dwa wejścia: jedno od strony ul. gen. H. Dąbrowskiego, drugie przystosowane dla osób niepełnosprawnych od strony        ul. Bankowej. 

W budynku przy wejściu od ul. Bankowej  znajduje się platforma przyschodowa oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Natomiast z poziomu parteru na katce schodowej od wyścia z ul. gen. H. Dąbrowskiego dostępna jest kabinowa platforma dla osób niepełnosprawnych.

Kabinowa platforma dla osób niepełnosprawnych zatrzymuje się w pomieszczeniach piwnicznych oraz na pierwszym piętrze. Brak możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych do poziomu poddasza (IIp.). 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych w tym pętli indukcyjncyh do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na wewnetrznym dziedzińcu obiektu znajduje się trzynaście miejsc postojowych, nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Integracji Międzypokoleniowej nie zapewnia dostępu do usługi umożliwiającej komunikację z tłumaczem języka migowego.osoba odpowiedzialna za treść: Marta Jakubczyk, dnia: 2020-12-23
utworzony: 23-12-2020 / modyfikowany: 23-12-2020
wprowadził(a): Oliwia Zemła
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2023, kontakt: sekretariat@cimchorzow.pl