BIP - CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

BIP - strona główna
CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
RODO

Informujemy, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ul. Dąbrowskiego 7, tel. 32 245 93 40, e_mail: sekretariat@cimchorzow.pl,

 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w celu zapewnienia korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą,

 • odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa lub na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),

 • dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,

 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,

 • przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych Panem Zdzisławem Korzuchem przez e-mail:biuro@bitprotect.pl

osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Korzuch, dnia: 2020-05-12
utworzony: 12-05-2020 / modyfikowany: 13-05-2020
wprowadził(a): Oliwia Zemła
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2023, kontakt: sekretariat@cimchorzow.pl